İnsan beynini etkileyen pek çok şey vardır. Bunların başında müzik gelmektedir. Müzik denildiğinde binlerce tür müzik akla gelebilir. Ancak beyin fonksiyonları ile ilişkisi bakımından ele alacak olursak klasik müziğin yeri ayrıdır.

Yapılan bilimsel çalışmalara göre insanın düşünme, öğrenme ve hatırlama gibi becerileri müziklerle gelişebiliyor. Bir bilimsel çalışma fon müziğinin insanların davranışlarını ve hatırlama becerilerini etkilediğini göstermiş olup, özellikle Mozart müziklerinin hatırlama becerisini geliştirdiğini ifade etmektedir. (1)

Literatürde pek çok çalışmada Mozart Etkisi olarak ifade edilse de aslında ritim ve bestecisi farklı olmasına rağmen klasik müzik olarak ifade edilen müziklerin insanın bilişsel fonksiyonlarını geliştirdiği ve limbik sistemi etkileyerek duygular üzerinden hafıza üzerinde etkili yollar açabildiğini göstermektedir.

Bazı çalışmalarda Alzheimer hastalarının duygusal tepkilerinin müzik ile güçlendirilerek belleklerinin de güçlendirilebileceği gösterilmektedir. (2)

Bir başka araştırma ise ilkokul çağındaki çocuklarla yapılan deneyi anlatmaktadır ve Mozart Etkisinin varlığına dair kanıt niteliğindedir. Yapılan deney sırasında Mozart’ı dinleyen bir sınıfın kâğıt katlama görevi (PFT) puanları, bir kontrol sınıfının PFT puanlarından önemli ölçüde daha yüksek çıkmıştır. Bununla birlikte test sırasında Bach dinleyen başka bir sınıf için de benzer bir sonuç elde edilmiştir. Bu çalışmanın doğal ortamlarında okul çocukları için bir Mozart Etkisi bulan ilk çalışma olduğuna inanılmaktadır. (3) Özellikle Mozart’ın re majör K448’in IQ seviyesini arttırdığı kanıtlanmıştır.

Klasik müzik dinlemenin insanın duygularını etkilediği ve beyni uyarıcı etkisi olduğu aşikârdır. Bu sebeple özellikle öğrenme, öğrendiğini hatırlama ve dikkat geliştirme konularına ilgi duyan insanların düzenli olarak klasik müzikleri dinlemesi gerekmektedir.

Dr. Fokus, içerisinde yapılandırılmış majör frekanslarla zenginleştirilmiş klasik müzikler de dâhil olmak üzere çok sayıda özel içerikler sunmaktadır.

 

1- The cognitive eff ects of listening to background music on older adults: processing speed improves with upbeat music, while memory seems to benefi t from both upbeat and downbeat music. Sara Bottiroli, Alessia Rosi, Riccardo Russo, Tomaso Vecchi, and Elena Cavallini. Front Aging Neurosci. 2014; 6: 284.

2- Music enhances autobiographical memory in mild Alzheimer’s disease. Educ. Gerontol. 38, 30 El Haj M., Postal V., Allain P. (2012).

3 – The Mozart Effect and Primary School Children, Vesna K. Ivanov, John G. Geake, First Published October 1, 2003.