İnsanın bir konuyu olanca berraklığı ile hatırlayabilme becerisi zamanla azalabilmektedir. Bu becerinin azalmaması için çeşitli antrenmanlarla ve müziklerle beynin desteklenmesi faydalı olacaktır. Müziğin hatırlatıcı etkileri binlerce yıldır bilinmektedir.

         Yapılan kimi bilimsel çalışmalar insan beyninin hatırlama fonksiyonunun bir müzik ve ritim eşliğinde daha kolaylaştığını kanıtlamaktadır. Beynin okuduğu metni o anda dinlediği müzik ve ritim ile bir şemaya bağladığı ve kolayca geri çağırabildiği düşünülmektedir. (1)

Bununla birlikte klasik müzik dinlemenin beynin öğrenme ve hatırlama fonksiyonlarını geliştirdiği yapılan araştırmalar sonucu ortaya konmuştur. Özellikle Alzheimer hastalarına dinletilen klasik müziklerle, onlardaki duyguların etkilenmesi ve duygular üzerinden belleklerinde geriye dönük bir yol açılabilmesi mümkün olmuştur. Çünkü insan yaşadığı anıları unutabilmekte ancak yaşadığı duyguları kolayca unutmamaktadır. Duygular unutulsa da hatırlanması daha çabuk olmaktadır. Müzikler insanın duygularını etkilediği için, hatırlanan eski duygular insanı eski olaylara ve hatta bazen travmalarına geri götürebilmektedir.

Bütün bunlar bize göstermektedir ki insanın akıl, hafıza ve duygu fonksiyonları müziklerden etkilenmektedir. Müzik dinlemenin içinde barınan ritim, ses yinelemeleri ve kafiyelerle hafızada depolanan bilgilerin çağrılması kolaylaşmaktadır. (2)

Araştırmalar şarkı sözlerinin kolay hatırlanabilmesinin, müzik eşliğinde öğrenilen metin olmasından kaynaklandığını göstermektedir. Kimi nörologlar, konuşma şeklinde değil de şarkı söylenerek veya müzik dinleyerek öğrenilen metinlerin daha akılda kalıcı olduğunu ifade etmektedir.

Seslerle Hatırlayın! – Dr. Fokus Ne Sunuyor?

Dr. Fokus, yapılandırılmış frekanslar ile zenginleştirilmiş özel sesler sunmaktadır. Dr. Fokus sistematik yapılandırdığı bu sesler ile dikkat, odaklanma ve hafıza gelişimi ve hızlı öğrenme imkânı sunmaktadır.

Dr. Fokus önce bu alanda yapılmış bilimsel çalışmaları referans alarak başladığı çalışmalara ses mühendisleri ve değişik alanlardaki uzmanlardan oluşan bir ekip ile öğrencilerin en büyük ihtiyacı olan dikkat, odaklanma, odağı sürdürme, motivasyon, hatırlama, kalıcı öğrenmeyi destekleyen sesler geliştirmiştir.

1 – Effects of Music on Memory for Text Patricia Purnell-Webb, Craig P. Speelman First Published June 1, 2008

2 – Why does music evoke memories? Tiffany Jenkins BBC Culture February 11, 2015